6. feb, 2016

Mestvinnende 2015

Våknet i dag til hyggelig nytt på Facebook - NCK har publisert Mestvinnende og Klubbvinnere i dag (tidligere har dette vært hemmelig frem til GF).

Darrel er Mestvinnende collie i LP ELite og Mestvinnende collie i Bruks/RIK 2015! 😀😀

I tillegg står han som nr. fire på Klubbvinnerlisten til tross for kun en tellende utstilling - det kom som en gledelig ekstra overraskelse. 👍

 

En annen nyhet som NCK hadde publisert vil jeg ikke si var noe gledelig lesning - heller betenkelig, skamfullt og på godt norsk helt høl i hue! Avlsrådet har publisert nye avlskrav på collien som er flere skritt tilbake for rasen:

- det er nå åpent for å avle på HD C så lenge avkommene vil få en HD-index på 100 eller mer

- det er ikke lenger krav om at avlsdyr skal være øyelyst som voksne

Dette er begredelig av en raseklubb hvor det dessverre er så mange mørketall mtp HD da svært mange collies ikke røntges og at grad C eller verre har en relativt høy andel av de som røntges. Øyelysningen var ett ganske nytt krav så det er utrolig at de nå har fjernet det. Istedenfor disse endringene som er til det negative for rasen burde de opprinnelige stå ved lag og heller bli forsterket med kra om AA-status også...

Snodig er det også at denne endringen heller ikke er publisert i stryrereferater eller vært oppe til behandling på GF...

Man får sette sin lit til at de fleste oppdretterne velger å avle etter de gamle kravene som et minimum og at fremtidige valpekjøpere velger valp med sunn fornuft.